• 0212 660 07 43
  • info@erkadoors.com

Çevre Bilincimiz

ÇEVRE BİLİNCİMİZ

Erka Doors, tüm ürünlerinin üretimlerinde çevreyle dost, uyumlu ve çevreye saygılı üretimi esas almaktadır. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğanın korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar ışığında oluşturulan kısıtlı kaynakların doğru ve verimli kullanımını sağlamayı amaçlayan çalışmaları destekleyen ERKADOORS, bu kapsamda bir çevre yönetim programı oluşturarak hayata geçirmiştir.

ÇEVRE ANDIMIZ

1. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza doğal kaynakları tüketilmemiş bir dünya bırakmak konusundaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
2. Uzun vadede bireylerin ve toplumların doğadan kopmadan bir yaşam kurmasının ancak ve ancak doğaya ve doğayı bütünleyen canlılara saygı duymakla gerçekleşeceğine inanıyor, çevrenin korunmasında duyarlılık gösteren kişi ve kurumları destekliyoruz.
3. Doğadan aldığımızı yeniden doğaya kazandırma anlayışımızla sektörümüzde örnek gösterilen öncü bir kurum olmak amacını taşıyoruz.
4. Sürdürülebilir bir çevre konusunda kurum genelinde gösterdiğimiz yüksek duyarlılığı, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından da sahiplenilmesini sağlamayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.
5. Yerel değerlerini kaybeymeden evrensel stratejiler üretmeyi hedefleyen bir kurum olarak üzerinde yaşadığımız toprakların kültürel ve tarihi mirasını korumayı görev addediyoruz.
6. Çevre üzerinde olumsuzluk yaratabilecek her türlü etkiyi yasalar çerçevesinde kontrol altına almayı, aldırmayı, azaltmayı kalite bilincimizin en önemli unsuru olarak kabul ediyoruz.
7. Enerji ve yeraltı kaynaklarının yerinde ve verimli kullanılması konusunda yapılan çalışmaları ve yenilebilir enerji kaynaklarının önemine yönelik gerçekleştirilen farkındalık yaratma ve bilinç arttırma çabalarını destekliyoruz.


ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÖNEMLİ DAVRANIŞLARIMIZI GELİŞTİRELİM

-Ambalajında geri önüşüm işaretli olan ürünleri tercih edelim.
-Alışverişlerinizde naylon torba yerine sürekli kullanıma uygun bez torbaları yanımızda taşiyalım.
-Plastik traş bıçagı, çakmak, tükenmez kalem, folyo pişirme kapları gibi tek ya da çok az kullanımlık ürünleri en aza indirelim, bir kere alıp sürekli kullanılabilecek olanları tercih edelim.
-Şişe ve kavanoz gibi cam saklama ürünlerini tekrar kullanalım.
-Atmak istediğimiz cam malzemeleri biriktirip belediyelerin koyduğu cam kumbaralarına atalım.
-Akar ve durgun suları insan ve hayvan artkları ile kirletmeyelim.
-Gerekmediği zamanlarda bir saniye için bile olsa ışıkları ve muslukları kapatalım.
-Boşalınca atılan piller yetine tekrar şarj edilen pilleri tercih edelim.
-Ormanlarda ve yeşil alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım, izmarit atmayalım.
-Piknik yaptığımız alanları bulmak istediğimiz gibi temiz bırakalım.
-Kağıtları mümkün olduğunca çift taraplı kullanalım, uçlarından artanları not kağıdı yapalım, kağıt israfından kaçınalım.
-Mümkün olduğunca e-posta,modem yoluyla fax gibi alternatif iletişim araçlarını kullanın ve gerekmedikçe kağıt çıktısı almayalım.
-Diş fırçalama, traş olma, bulaşık yıkama gibi esnalarda musluğu açık bırakmadan kullanalım.
-Sifonumuzun ayarını yaparak her çekişte kaç litre su harcadığını kontrol edelim.
-Mümkünse musluklardan toplanacak gri suları arıtarak sifonlarda kullanılacak binalar tercih edelim.
-Gün ışığından en üst derecede yararlanılacak şekilde yaşam alanları kullanalım veya projeler isteyelim.
-Bina projelerinde yeşil alanların en az % 50 olmasını tercih edelim.
-Bireysel araç kullanımını aza indirecek rahat ve konforlu toplu ulaşım şekillerini hayata geçirmeyi destekleyelim.
-Hibrit ve düşük emisyonlu araçların kullanımını teşfik için özel imkanlar yaratalım.
-Yeni nesil projelerin hayata geçmesinde isteklerimiz ve tercihlerimiz önemlidir unutmayalım.
-Binalardaki toplu ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrolüne izin verelim.
-Yağmur sularının tekrar kullanılabileceği toplama merkezleri projelerini destekleyelim.
-İnşaatlarda kullanılan inşaat malzemelerinin en az % 20 sinin geri dönüşümlü malzemeden seçilmiş olması şartı getirelim.
-İç mekanlarda kullanılan yapı kimyasallarının uçucu içeriklerini çocuklarımızın ve bebeklerimizin soluduğunu unutmayalım, su bazlı veya genel olarak organik bazlı olanlarını tercih edelim.
-Enerji kullanımını en aza indirmek için otomasyona ve konrole önem verelim

FİYAT AL